Zákaz návštěv

Dobrý den,

s ohledem na aktuální vládní nařízení a epidemiologickou situaci týkající se onemocnění COVID-19 v ČR platí v ICSS Odlochovice od pátku 9.10 2020 do neděle 25.10.2020 včetně zákaz návštěv. Odjezdy uživatelů sociálních služeb mimo ICSS Odlochovice jsou omezeny na nezbytně nutné případy a nezbytně nutnou dobu (návštěva lékaře, rehabilitační péče, využití veřejných služeb…).

Návštěvy za konkrétně stanovených podmínek jsou povoleny pouze u nezletilých dětí a osob v terminálním stadiu života a to vždy po zvážení všech souvisejícíh okolností a na základě souhlasu ředitelky ICSS Odlochovice.

Komunikace a spojení mezi rodinami či opatrovníky a uživateli sociálních je zajištěno prostřednictvím telefonních nebo video hovorů, vždy však po předchozí domluvě se sociální pracovnicí nebo pracovníkem konkrétní domácnosti.

Aktuálně jsou všichni uživatelé i zaměstnanci bez potíží a je v našem zájmu ochránit všechny i nadále.

 

Zdravíme z Odlochovic a věřím, že máte a užíváte stejně tak krásné dny babího léta jako my.

 

Mgr. Jana Petranová

ředitelka ICSS Odlochovice