Onemocnění COVID-19 v ICSS Odlochovice

Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o skutečnosti, že přes všechna možná nastavená hygienická a ochranná opatření i k nám do Odlochovic proniklo onemocnění COVID-19. Aktuálně máme 3 pozitivní klienty a 5 pozitivních zaměstnanců na pracovišti v Odlochovicích. Většina z nich nemá žádné nebo velmi mírné příznaky a cítí se dobře, což je velmi důležité.
Na pracovišti Roudný jsou stále všichni v pořádku, bez jakýchkoliv potíží a byla nastavena maximální ochranná opatření celého pracoviště.
Jsme ve stálém kontaktu s ošetřujícími lékaři a s Hygienickou stanicí SčK se sídlem v Benešově. Situaci denně vyhodnocujeme a řešíme.
Všichni zaměstnanci používají respirátory FFP2 a klienti, kteří to zvládnou, používají roušky.
Zaměstnanci celou situaci zvládají velmi profesionálně, pracují klidně, vstřícně a zodpovědně. Zaslouží si skutečně velké poděkování.
Děkuji i všem studentům a lidem, kteří se nám rozhodli v této době pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Díky nim se nám daří zajistit bezproblémový chod celé organizace. Díky!
 
V kontaktu samozřejmě zůstáváme s rodinami i opatrovníky, kterým děkujeme za pochopení, podporu a svěřenou důvěru v naší práci.
 
Uvědomuji si, že je to období nesmírně složité nejen pro nás zaměstnance, ale i pro všechny rodiny a blízké našich klientů a nejvíce pak pro naše klienty. Věřím však, že společnými silami vše zvládneme.
 
Děkuji všem za podporu a přeji krásné podzimní dny.
 
Mgr. Jana Petranová
ředitelka ICSS Odlochovice