Aktuality – onemocnění Covid-19

Dobrý den,
dovolte mi Vás informovat o situaci týkající se onemocnění Covid – 19 v naší organizaci.
Dne 10.11.2020 byla zcela ukončena karanténa (povinná 10 denní izolace) klientů a zaměstnanců sociální služby chráněné bydlení (CHB). Zároveň byla ukočena karanténa 2 domácností sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Klienti i zaměstnanci jsou zpět v na svých pracovištích, zapojili se do svých běžných činností a aktivit a užívají příjemné podzimní dny. Dne 23.11.2020 klienti začnou opět navštěvovat třídu a vzdělávání ve škole Euroisnstitut.
 
Onemocnění Covid – 19 však bohužel nadále postupně „prochází“ naší organizací. Dne 10.11.2020 proběhlo další plošné testování 6 domácností sociální služby DOZP. Testováni PCR testy byli klienti (celkem 52 osob –  z toho 28 Covid+) i zaměstnanci (celkem 62 osob – z toho 20 Covid+), včetně zaměstnanců úseku údržby, zahrady a administrativy. Testování opět prokázalo přítomnost onemocnění Covid+, a proto tyto domácnosti byly uzavřeny do karantény, stejně tak do povinné 10 denní izolace odešli všichni pozitivně testovaní zaměstnanci. Ta by měla, nenastanou-li jiné okolnosti, pro všechny skončit nejpozději v neděli dne 22.11.2020. Zákonní zástupci klientů jsou bezodkladně o situaci informováni. Všechny pozitivně testované osoby jsou bezpříznakové, situace v organizaci je klidná a stabilizovaná.
 
Dne 12.11.2020 naše organizace obdržela antigenní testy pro zajištění povinného testování klientů a zaměstnanců. Testování antigenními testy bude zahájeno dne 13.11.2020 na pracovišti Roudný, kde dosud žádné tetsování neprobíhalo, jelikož k tomu nebyl žádný důvod a u žádné osoby dosud nebyl zjištěn objektivní příznak prokazující onemocnění.
 
Nadále jsme ve stálém kontaktu s ošetřujícími lékaři a s Hygienickou stanicí SčK se sídlem v Benešově. Situaci denně vyhodnocujeme a řešíme.
Všichni zaměstnanci používají respirátory FFP2, stejně tak i všichni klienti, kteří to zvládnou.
Zaměstnanci celou situaci zvládají velmi profesionálně, pracují klidně, vstřícně a zodpovědně. Zaslouží si skutečně velké poděkování.
 
Srdečně děkuji i všem studentům a lidem, kteří se nám rozhodli v této době pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Díky nim se nám daří zajistit bezproblémový chod celé organizace, ale např. i úklid parku a celkový úklid společných vnitřních i vnějších prostor tak, abychom se po skončení nutných opatření mohli soustředit s klienty na přípravu vánočních svátků a radostné prožití Vánoc.
 
V kontaktu samozřejmě zůstáváme s rodinami i opatrovníky, kterým děkujeme za pochopení, podporu a svěřenou důvěru v naší práci. Návštěvy nebo pobyty klientů v rodinách jsou možné za stanovených podmínek a vždy s použitím ochranných pomůcek. Návštěvy klientů umožňujeme jak na pracovišti Odlochovice tak i Roudný  ve vyhrazené místnosti pro návštěvy, která je vybavena kuchyňským koutem, místem pro odpočinek, pro podání stravy a sociálním zařízením. Každou návštěvu nebo pobyt klienta v rodině řešíme s rodinou individuálně a dle aktuální situace klienta.
 
Děkuji všem za podporu a přeji krásné podzimní dny.
 
Mgr. Jana Petranová
ředitelka ICSS Odlochovice