Prodejní výstava výrobků klientů

Vážení kamarádi, přátelé a příznivci našeho Domova.

Bohužel i na nás dopadla všechna stanovená vládní opatření a jsme nuceni zrušit akci Vánoční jarmark. Bylo nám však líto, aby snaha, pracovní píle a radost našich klientů přenesená do jejich výrobků zůstala bez povšimnutí a přišla nazmar, proto jsme se rozhodli, že za dodržení všech potřebných opatření uspořádáme prodejní výstavu výrobků klientů a našich aktivizačních dílen. Prodejní výstava se uskuteční stejného dne i ve stejném čase jako jarmark tj. dne 11.12.2021 od 13 do 16 hod. a bude zakončena plánovaným adventním koncertem Kateřiny Ševidové v kapli sv. Jana Nepomuckého. Otevřena pro Vás bude Zámecká kavárna. Přijďte si s námi užít adventní atmosféru a nakoupit drobné rukodělné výrobky našich klientů. Nákupem podpoříte další činnost klientů. Srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi!