Domov v projektu transformace

Na základě rozhodnutí Rady HMP č. 969 ze dne 3.5.2021 jsme byli společně s dalšími 5 organizacemi zařazeni do projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“. Realizace projektu byla Usnesením Rady HMP Prahy č. 1734 schválena dne 28. 4. 2020.

Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Hlavní město Prahu.
 
Projekt usiluje o to,
1. rozšířit kapacitu a zvýšit flexibilitu služeb komunitního charakteru, zejména terénní nebo ambulantní formy v krajské síti sociálních služeb;
2. podpořit spolupráci mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací, zdravotními službami a službami úřadů při zajištění všestranné a dostupné podpory konkrétním lidem, zejména pomocí case managementu;
3. modernizovat péči o uživatele vybraných pobytových sociálních služeb v lokalitách mimo hlavní město a umožnit těm uživatelům, kteří o to projeví zájem, návrat do Prahy a využití místních služeb.

V souvislosti s tím se ICSS Odlochovice, zařazené do projektu, v současné době zabývá plněním těchto úkolů:
a) byl sestaven místní rozvojový tým ze stávajících zaměstnanců, vybraných uživatelů pobytové služby a specialisty na změny z MHMP
b) zpracovává se plán rozvoje a modernizace stávajících sociálních služeb, konkrétně komunitní podoba budoucích služeb
c) probíhá mapování přání a potřeb uživatelů služeb – aktuálně těch, kteří projevují přání vrátit se do Prahy
d) průběžně se vzděláváme                                                                                                                                                                                                                                                                     e) informujeme uživatele, opatrovníky, veřejnost o průběhu projektu

Kompletní informace o projektu najdete v uvedeném odkazu.