Stejná šance – zaměstnavatel roku 2016

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2016 je prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří dávají lidem s postižením na pracovním trhu a v běžném pracovním prostředí stejnou šanci, čímž aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.  Do této soutěže ve Středočeském kraji veřejnost nominovala 30 firem – zaměstnavatelů, mezi kterými byla i naše organizace. Soutěž vyhlásily organizace poskytující služby zaměstnanosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s. a GLE, o.p.s..
Slavnostní vyhlášení se konalo 21.2.2017 v budově Středočeského kraje a ICSS Odlochovice po vyhodnocení nominací odbornou porotou obsadilo krásné 7. místo.
Jsme potěšeni a ocenění si moc vážíme!