Dárci

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM A SPONZORŮM!

ICSS Odlochovice přijímá dary na základě darovacích smluv nebo potvrzení o převzetí daru. Dary mohou mít formu věcnou (předměty, služby, potraviny) nebo finanční a mohou být vymezeny dárcem jako účelové s konkrétním použitím nebo neúčelové, ale vždy ve prospěch uživatelů a poskytované péče.

Dary jsou vedeny v evidenci přijatých darů. Dle svého charakteru a účelu jsou dále vedeny v účetní evidenci a v evidenci majetku. ICSS Odlochovice vystavuje dárcům potvrzení pro nárok na daňové zvýhodnění dárce.

ICSS Odlochovice zveřejňuje seznam dárců a poděkování darcům za poskytnutou podporu a dary různou formou (tisk, webové stránky, facebook, děkovný dopis, …).

 

Příjem finančních darů – PPF Banka a.s., číslo účtu: 2001520031/6000

 

Vedením agendy darů za ICSS Odlochovice je pověřená hlavní účetní Ing. Jana Dudová – kontakt