Kontakt

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

 

Odlochovice 1                                                           pracoviště Roudný č.p. 1 a 2                                                                                                    
257 03  Jankov                                                          257 06 Louňovice p. Blaníkem                                                             

IČO: 70875324                                                          tel.: 317 833 213                                                                                                                                                                                                   
DIČ: CZ70875324                                                     mob.: +420 733 342 503  (vila Mardžána č.p. 34)

tel: 317 833 201, 317 833 286
mob.: +420 770 135 199 

e-mail: info@icsso.cz

datová schránka: efvakax


Mgr. Jana Petranová

ředitelka

tel: 317 833 286 (linka 11)
mob.: +420 777 981 491
e-mail: petranova@icsso.cz

 • statutární zástupce
 • manažerka kvality

Mgr. Olga Trachtová

vedoucí úseku sociálních služeb
zástupce ředitelky pro oblast sociálních služeb

tel: 317 833 286 (linka 19)
mob.: +420 770 100 066
e-mail: trachtova@icsso.cz

 • vedoucí úseku sociálně – zdravotních služeb
 • manažerka kvality

Lenka Halašková

vedoucí ekonomického úseku

tel: 317 833 286 (linka 14)
mob.: +420 770 135 199
e-mail: halaskova@icsso.cz

 • mzdová a personální agenda

 


Petr Saturka

vedoucí technicko – provozního úseku

tel: 317 833 286 (linka 16)
e-mail: saturka@icsso.cz

 • správa majetku
 • veřejné zakázky

 


Bc. Alena Slavíková

vedoucí sociálního úseku

tel: 317 833 286 (linka 18)
mob.: +420 778 410 758
e-mail: slavikova@icsso.cz

 • vedoucí sociální služby chráněné bydlení
 • vedoucí aktivizačních činností (dílny, farma, zahrada, rehabilitace)
 • metodik sociální práce
 • vzdělávání zaměstnanců
 • organizace akcí pro veřejnost

Bc. Marcela Čermáková

sociální pracovnice

tel: 317 833 286 (linka 48)
e-mail: forejtova@icsso.cz

 • vzdělávání a aktivizace uživatelů
 • koordinátorka dobrovolníků
 • metodik sociální práce
 • agenda dárcovství, nadačních a charitativních projektů

Pavlína Forejtová

sociální pracovnice

tel: 317 833 286 (linka 48)
e-mail: forejtova@icsso.cz

 • evidence žádostí
 • sociálně – právní agenda nezletilých uživatelů
 • agenda úhrad uživatelů
 • metodik sociální práce

 


Ivana Lupačová

finanční referentka sociálního úseku

tel: 317 833 286 (linka 15)
e-mail: lupacova@icsso.cz

 • agenda úhrad uživatelů

 


Martina Klapačová

 

vedoucí zdravotního úseku

tel: 317 833 286 (linka 45)
mob.: +420 778 544 962

e-mail: zdravotnik@icsso.cz

 • evidence zdravotní péče

Ing. Jana Dudová (aktuálně na MD)

tel: 317 833 286 (linka 17)

e-mail: dudova@icsso.cz

 • hlavní účetní
 • rozpočtářka

Renata Tupá

tel: 317 833 286 (linka 17)
e-mail: tupa@icsso.cz

 • hlavní účetní
 • rozpočtářka

 


Zdeňka Jindrová

tel: 317 833 286 (linka 13)
e-mail: jindrova@icsso.cz

 • agenda správy kapesného uživatelů
 • agenda účetnictví a FKSP

 


Eva Martincová

tel: 317 833 286 (linka 12)
e-mail: martincova@icsso.cz

 • agenda správy majetku
 • pokladní