Kontakt

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

 

Odlochovice 1
257 03  Jankov

IČO: 70875324
DIČ: CZ70875324

tel: 317 833 201, 317 833 286
e-mail: info@icsso.cz

datová schránka: efvakax


Mgr. Jana Petranová

 

ředitelka

tel: 317 833 286 (linka 11)
mob.: 777 981 491
e-mail: petranova@icsso.cz

 • statutární zástupce
 • manažerka kvality

Mgr. Olga Trachtová

vedoucí úseku sociálních služeb
zástupce ředitelky

tel: 317 833 286 (linka 19)
mob.: 770 100 066
e-mail: trachtova@icsso.cz

 • vedoucí úseku sociálně – zdravotních služeb

Lenka Halašková

vedoucí ekonomického úseku

tel: 317 833 286 (linka 14)
e-mail: halaskova@icsso.cz

 • mzdová a personální agenda

 


Petr Saturka

vedoucí technicko – provozního úseku

tel: 317 833 286 (linka 16)
e-mail: saturka@icsso.cz

 • správa majetku
 • veřejné zakázky

 


Bc. Alena Slavíková

vedoucí sociálního úseku

tel: 317 833 286 (linka 18)
mob.: 778 410 758
e-mail: slavikova@icsso.cz

 • vedoucí sociální služby chráněné bydlení
 • vedoucí aktivizačních činností
 • metodik sociální práce
 • organizace akcí pro veřejnost

Pavlína Forejtová

 

sociální pracovnice

tel: 317 833 286 (linka 15)
e-mail: forejtova@icsso.cz

 • evidence žádostí
 • sociálně – právní agenda nezletilých uživatelů
 • metodik sociální práce

 


Ivana Lupačová

sociální pracovnice

tel: 317 833 286 (linka 15)
e-mail: lupacova@icsso.cz

 • agenda úhrad uživatelů

 


Martina Klapačová

vedoucí zdravotního úseku

tel: 317 833 286 (linka 45)
e-mail: zdravotnik@icsso.cz

 

 • evidence zdravotní péče

Ing. Jana Dudová

tel: 317 833 286 (linka 17)
e-mail: dudova@icsso.cz

 • hlavní účetní
 • rozpočtářka

Zdeňka Jindrová

tel: 317 833 286 (linka 13)
e-mail: jindrova@icsso.cz

 • agenda správy kapesného uživatelů
 • agenda účetnictví a FKSP

Jana Bukovjanová

tel: 317 833 286 (linka 12)
e-mail: bukovjanova@icsso.cz

 • agenda správy majetku
 • pokladní