Informace o nás

ICSS Odlochovice je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Hlavním městem Praha.

V ICSS Odlochovice jsou dle Zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění poskytovány tyto pobytové sociální služby:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP – §48)

  • Chráněné bydlení (CHB – §51)

Kapacita míst pro poskytování sociálních služeb v ICSS Odlochovice je celkem 140 osob.

Cílová skupina uživatelů sociální služby DOZP:

Sociální služba je poskytována dětem i dospělým lidem s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Věková skupina pro poskytování sociální služby je od 3 let a horní věková hranice je neomezeně.

Kapacita pobytové sociální služby DOZP je 105 osob.

 

Cílová skupina uživatelů sociální služby CHB:

Sociální služba je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým pro ženy i muže od věku 18-ti let.

Kapacita pobytové sociální služby CHB je 31 osob.


Sociální služby nejsou poskytovány:
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení

  • osobám s infekčním onemocněním

  • osobám, jež trpí těžkými psychickými poruchami vyžadující intenzivní psychiatrickou péči a léčbu

  • osobám závislým na návykových látkách, s trestnou činností, absencí sociálních návyků a takovou duševní poruchou, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití

  • osobám, jež hrubě porušují podmínky stanovené ve smlouvě o poskytování sociální služby a interní předpisy (domovní řád)

Sociální služba je přednostně určena občanům s trvalým bydlištěm na území Hlavního města Prahy.