Veřejný závazek

Motto: „Každý má v sobě něco cenného, co nemá nikdo jiný.“ (Martin Buber)

Veřejným závazkem (posláním) ICSS Odlochovice je poskytovat podporu a nezbytně nutnou péči lidem s mentálním postižením, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Hlavním cílem organizace je prostřednictvím osobního přístupu a s respektem k jejich individuálním potřebám posilovat jejich rozhodování a umožnit jim žít důstojný a plnohodnotný život. Usilovat o jejich maximální začlenění do běžného života, mít možnost co nejvíce ovlivňovat svůj život v jeho přirozeném rytmu a zajistit návaznost poskytované služby na přirozené zdroje společnosti.