Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče je klientům v ICSS Oldochovice poskytována v rozsahu standardů a interních směrnic zdravotního úseku. Zdravotní péči zajišťují 3 všeobecné zdravotní sestry s registrací MZ o výkonu práce bez odborného dohledu.

Zdravotní péče je zajišťována v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7.00 hod do 19.00 hod.

Pracovníci v sociálních službách i provozní pracovníci ICSS Odlochovice jsou lektory Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje pravidelně teoreticky i prakticky školeni v poskytnutí první pomoci.


Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím veřejného zdravotního sektoru. Lékař v ICSS Odlochovice není přítomen. Za praktickým lékařem klienti dojíždí do jeho ambulance. Ve výjíměčných a akutních případech příjíždí praktický lékař za klientem. Odborní lékaři – neurolog, psychiatr do zařízení dojíždějí 1x za měsíc a navštěvují klienty na jejich domácnostech. ICSS Odlochovice na dislokovaném pracovišti Roudný provozuje svoji vlastní zubní ordinaci, ve které 1x za 14 dní pro klienty ordinuje zubní lékař. Klientům je rovněž zajišťována péče dentisty, který přijíždí za klienty nepravidelně, na základě domluvy s vedoucí úseku sociálně-zdavotních služeb.

Ostatní odborné lékaře z oboru chirurgie, dermatologie, urologie, kardiologie atd. je možné navštívit v ordinacích ve Voticích, Vlašimi a v Benešově.

Na lékařské vyšetření je klientovi poskytována podpora a asistence z řad pracovníků v sociálních službách nebo zdravotního úseku. Je-li klient schopen cestovat za ošetřujícím lékařem bez asistence, využívá prostředků veřejné hromadné dopravy. Má možnost využít i vozidlo ICSS Odlochovice dle platného ceníku fakultativních služeb. V případě akutní změny zdravotního stavu ohrožující život klienta, je klientovi přivolána Rychlá záchranná služba.

Klient (zákonný zástupce/opatrovník/ poručník) má právo výběru vlastního ošetřujícího lékaře. Výběr vlastního ošetřujícího lékaře (jméno, kontakt) a stanovenou léčbu (aktuální lékařská zpráva) má pak za povinnost sdělit na zdravotnímu úseku.